Wij verwelkomen iedereen bij Beautyslim maar dan graag houden aan onze huisregels.
Deze huisregels zorgen voor de handhaving van een goede organisatie in de praktijk waardoor de werkzaamheden optimaal verlopen en de kwaliteit gewaarborgd blijft. Daarnaast schept het helderheid voor de patiënt.

Wees op tijd.
De gereserveerde tijd wordt speciaal voor u vrij gehouden en andere cliënten moeten teleurgesteld worden.Zorg dat u tijdig aanwezig bent op de afspraak. Zo verloopt de planning vlot en kan iedereen gebruik maken van de tijd die voor hem/haar gereserveerd is.

Moet ik iets eerder op mijn afspraak verschijnen?
Als je al zeker weet dat je een filler behandeling van bijvoorbeeld je lippen wilt laten doen, kunnen we deze tijd  gebruiken om de verdovende crème goed in te laten werken. Meld je dan 10 minuten voor aanvang van je afspraak.

U dient ongeveer 10 tot 5 minuten voor de afgesproken tijd aanwezig te zijn. Zo kunnen we op tijd beginnen. Als u te laat zal zijn, gelieve dan telefonisch te verwittigen.

Gratis consult
Gratis consulten zijn alleen gratis wanneer u de afspraak nakomt. Wanneer deze consulten niet tijdig worden verzet of bij het niet verschijnen op de afspraak worden u € 35,- reserveringskosten in rekening gebracht.

Annuleren of te verzetten
Van u wordt verwacht dat de gemaakte afspraken worden nagekomen. Mocht er sprake zijn van onverhoopte verhindering, dan dient de afspraak minimaal 48 uur van tevoren telefonisch, per e-mail gewijzigd te worden. Indien u een afspraak op maandag heeft en deze wilt annuleren, dient u dit uiterlijk voor zaterdag 13.00 uur door te geven. Bij niet tijdig afzeggen van een afspraak ​zal er € 35,00 in rekening wordt gebracht.

Parkeren / Openbare vervoer
Het parkeren van uw auto is gratis.
Vanaf Leiden centraal bus 3 of 4 Naar merenwijk. Uitstappen bij de gamma Gooimeerlaan ,
en dan 2 min lopen dan bent u bij ons.

Afspraken en uitlopen
Wij behandelen op afspraak en niet op volgorde van binnenkomst. Het is mogelijk dat spreekuren onverhoopt uitlopen. BS is niet verantwoordelijk voor eventuele gemaakte kosten ten gevolge van uitloop. U kunt het bij de assistente melden als u de afspraak wenst te verzetten of annuleren.

Geen behandelingen bij:
• Koorts/Koortslip
• Griep of hevige verkoudheid
• Besmettelijke huidziekten
• Zwangerschap,

Leeftijd 18+
De behandelingen die bij de BS worden uitgevoerd zijn uitsluitend bestemd voor personen die de leeftijd hebben bereikt van 18 jaar of ouder.

Betaling
Na afloop van de behandeling dient u het volledige bedrag te voldoen die tijdens het consult is besproken. U kunt bij BS pinnen of contant betalen.

Kinderen bij BS
U dient er rekening mee te houden dat er geen toezicht kan worden gehouden op meegebrachte kinderen. Tevens dienen kinderen geen hinder/overlast te veroorzaken als de arts de behandeling uitvoert.

HYGIENE
Hygiëne staat  hoog aangeschreven. Ik verwacht van mijn cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen. Gebruikte instrumenten worden na elke behandeling gereinigd en gedesinfecteerd.
Hygiene is in mijn salon belangrijk; ik verzoek u daarom om geen huisdieren mee te brengen.

Geluid/Telefoon
Telefoongesprekken voeren en/of muziek afspelen zonder oordopjes kunnen erg storend zijn voor bezoekers van de praktijk en het personeel, daarom is dit in de gehele praktijk niet toegestaan

Roken
Roken bij Beautyslim is verboden. Buiten is roken toegestaan
Dit rookbeleid geldt ook voor de elektrische sigaret.

Alcohol, drugs
Het gebruiken of het onder invloed zijn van alcohol en/of drugs is niet toegestaan.

Diefstal en vandalisme
Bij diefstal en/of vandalisme wordt er aangifte gedaan bij de politie. Daarbij wordt de pleger van het misdrijf aan de politie overgedragen. In alle gevallen worden de gemaakte kosten verhaald op de pleger.

Fotograferen en filmen
Medewerkers van Beautyslim en andere aanwezigen mogen niet ongevraagd gefilmd of gefotografeerd worden. Om te mogen filmen/fotograferen moet van tevoren (schriftelijk) toestemming worden gevraagd. Bovendien dient iedereen die op de foto of film komt ook zijn/haar toestemming te geven. Ook het maken van geluidsopnamen en het opnemen van gesprekken met mobiele telefoons is niet toegestaan.

Cadeaubonnen
Cadeaubonnen hebben een geldigheidsdatum van 1 jaar. Op de dag van de behandeling dient u uiteraard de bon mee te brengen. Vergeet u deze echter dan zal het normale tarief in rekening gebracht worden. Verloren cadeaubonnen kunnen niet worden vergoed.

Klachten of ontevreden?
Wij doe er alles aan om goede kwaliteit diensten en producten aan te bieden maar het kan een keer voorkomen dat u niet tevreden bent. Ik stel het zeer op prijs dat u het ons laat weten indien u een klacht heeft zodat we samen tot een oplossing kunnen komen.

Cameratoezicht
Er is cameratoezicht in en om Beautyslim.

Privacy
De verwerking van persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van privacy. Uw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt door Beauty Slim en worden niet verstrekt aan derden.